Psykoterapi

                     Kom hjem til dig selv
nHvad kan psykoterapien bruges til:

Den kan bl.a. bruges til at ændre tilstande, når du ikke selv kan komme videre. Det kan være depression, angst, sorg eller et ønske om forandring, at kunne give slip, sætte grænser, større klarhed, udvikling af større bevidsthed og større forståelse af dig selv og andre. Eller at kunne gøre dig fri af fortiden for at kunne leve i nutiden og skabe en bedre fremtid…

ID-psykoterapi uddannelsen indeholder en bred vifte af praktiske og psykologiske redskaber. En af grundene til at flere psykologer og psykoterapeuter tager supplerende kurser og uddannelser, er at en enkel terapeutisk retning sjældent giver tilstrækkeligt med psykologiske redskaber, der kan hjælpe klienten med et tilpas bredt spektrum af problemer og udfordringer.

Jeg udvikler mig løbende via forskellige kurser, læsning etc. på både det personlige som det faglige plan..

Hvad er ID-psykoterapi:

ID-psykoterapi står for Identitetsorienteret og INTEGRATIV DYNAMISK psykoterapi og bruger viden fra adfærd (handlemønster), kognitiv (tanker, følelser og holdninger), psykodynamisk (erfaringer og erindringer), humanistisk (potentialer og livsformål), systemisk (roller og relationer), eksistentiel (livsvilkår generelt) og transpersonelle (spirituel indgangsvinkel).

De 7 forskellige retninger, har hver i sær nogle terapeutiske metoder og tilgange til forskellige menneskelige problemer og udfordringer, så det giver mig mange forskellige værktøjer, som kan hjælpe og støtte dig videre.

ID Academy uddannelsen er international godkendt, er tilrettelagt og evalueret efter de vejledende ministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeut uddannelser.

 

Kontakt mig

mail, sms eller ring til mig på 4061 9631

FÅ GODE RÅD TIL AT

HJÆLPE DIG SELV!

 

Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev og modtag automatisk i din mail, mine sidste nye boost...

Jeg vil løbende sende dig gode råd og input, som kan være med til at bevidstgøre og hjælpe dig.

Venligst - henvis andre til min hjemmeside, hvis du mener de kan få glæde af nyhedsbrevene eller hvad jeg ellers kan tilbyde..

Du er nu tilmeldt!